Bize Ulaşın

+90 216 445 23 23

Dil Seçiniz

  • Türkçe
  • English
 

Yorum Formunda İşlenen Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

YORUM FORMUNDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN  AYDINLATMA METNİ
Kimlik, iletişim ve yorum içeriğinizde bulunan diğer kişisel verileriniz; veri sorumlusu Inforte Bilişim A.Ş. olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz; iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecek ve iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Tarafınızdan, işbu form ile toplanan ve muhafaza edilen kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 5 / 2 (a), (c) ve (f) düzenlemeleri gereği ve otomatik ve kısmen otomatik yollar ile işlenebilmektedir. İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitemizden edinebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; infortebilisim@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk@inforte.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak No: 16/12 Kadıköy İstanbul adresimize şahsen, noter kanalı ile yahut iadeli taahhütlü yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru gerçekleştirebilirsiniz.